วิสัยทัศน์

https://bartsiegner.de/57095-viagra-stada-rezeptfrei-9460/ มีคริสตจักรขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของหมู่บ้าน มีอาคารต่าง ๆ ปลูกอยู่รอบคริสตจักร คือ บ้านสำหรับเด็กอ่อน, บ้านสำหรับครอบครัว 13 หลัง , สนามเด็กเล่น สถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา สถานฝึกหัดงานอาชีพ โรงพยาบาลเด็ก หน่วยแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยนอก ไร่นาเพาะปลูกอาหารเพื่อการบริโภคภายในชุมชน
หมู่บ้านของเรามีเป้าหมายคือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ ยากไร้ ดังนี้

  • เด็กอ่อน
  • เด็กและเยาวชน
  • ผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ โดยที่ครอบครัวของเขาไม่สามารถดูแลได้ในช่วงเวลากลางวัน
  • ผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ

radially sildenafil hennig 100 mg filmtabletten เรามีแผน สำหรับเด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะ เป็นเวลา 3 เดือน ในการมาเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตการแต่งงาน หรือการประกอบอาชีพ
หมู่บ้านนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นโครงการนำร่อง โดยต้องการให้เป็นชุมชนที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเอง ซึ่งจะตั้งอยู่ตามชนบทที่ยากจนที่มีอยู่ทั่วเอเชีย
เราตั้งใจจะผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประโยชนแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น โดยเฉพาะต่อคริสเตียนที่นั่น

—-

ในปี proscar 5mg kaufen 2018/๒๕๖๑ เราเตรียมมูลนิธิสำหรับการของเรา ในข้อบังคับของมูลนิธิมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิดังต่อไปนี้

ข้อที่ 5. มูลนิธิมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
5.1) สนับสนุน คริสตจักรนานาชาติฟิลาเดลเฟียลุ่มสุ่ม
5.1.1) นมัสการ และอธิษฐานคริสเตียน
5.1.2) การสั่งสอนคริสเตียน
5.1.3) งานคริสเตียนกับเด็กและวัยรุ่น
5.1.4) คำปรึกษาคริสเตียน
5.1.5) ดนตรีคริสเตียน
5.1.5.1) แต่งเพลง คริสเตียนในภาษาไทย
5.1.5.2) แปลเพลง คริสเตียนดีจากภาษาต่างประเทศ เข้าภาษาไทย
5.1.5.3) ส่งเสริม คนคริสเตียนอื่นให้แต่ง ดนตรีคริสเตียน
5.1.5.4) พิมพ์โฆษณา ดนตรีคริสเตียน

5.2) ส่งเสริม ศิลปะคริสเตียนชนิดอื่น วาดเส้น วาดรูป แกะสลัก ถ่ายภาพ เป็นต้น

5.3) ประกาศโดยตัวพิมพ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสื่อภาพยนตร์และชนิดอื่นๆที่ช่วยเพื่อชีวิตคริสเตียนและพันธกิจคริสเตียน

5.4) สอนสัมมนาในประเทศไทยและต่างประเทศเรื่องศาสนาคริสต์

5.5) สร้างหมู่บ้านสำหรับเด็ก ซึ่งหมู่บ้านสำหรับเด็กนี้มีจุดประสงค์ที่จะให้
5.5.1) ครอบครัวที่รักและเอาใจใส่พวกเขา
5.5.1.1) ถ้าหากว่า พ่อแม่ตายแล้วก็ดี ไม่สามารถดูแล หรือไม่อยากก็ดี
5.5.1.2) กล่าวโดยเฉพาะเด็กพิการหรือเด็กที่มีปัญหาใหญ่ ในการประพฤติก็ดี ในอารมณ์สะเทือนใจก็ดี
5.5.2) สำหรับเด็กเช่นกัน จึงจำต้องเป็นโรงเรียนพิเศษจำเป็น โดยการอนุญาตจากประเทศ และ ความร่วมมือ ดี กับการบริหารแห่งรัฐ
5.5.3) เราจะให้การฝึกงาน บ้างบางชนิด
5.5.4) เด็กในหมู่บ้านอายุแรกเกิดถึงมีวุฒิภาวะ

5.6) หมู่บ้านสำหรับเด็กนี้เป็นแผนนำร่องสำหรับชาวบ้านในชุมชนชนบทเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อว่าตั้งธำรง และจัดการได้โดยวิธีการของตัวเองเท่านั้น

5.7) ช่วย คนอื่น โดย
5.7.1) การเก็บรักษา เวลากลางวันหรือ หามรุ่งหามค่ำ สำหรับคนล้มหมอนนอนเสื่อที่ไม่มีคนอื่นที่ช่วย
5.7.2) การพัก ฟรีการให้คำปรึกษา และคำอธิษฐาน สำหรับคนในฉุกเฉิน
5.7.3) ที่อยู่ สำหรับคนอายุมากที่ไม่มีญาติ

5.8) เตรียม วัยรุ่น สำหรับชีวิต ในครอบครัว และอาชีพโดยจัดสรร เวลา 3เดือนเพื่อพระเจ้า ในหมู่บ้านเด็ก

5.9) ให้บริการแก่ประชากรท้องถิ่นโดย
5.9.1) ช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
5.9.2) สนับสนุนมัธยมศึกษาตอนปลายของเด็กจากครอบครัวยากจน
5.9.3) ปฐมพยาบาลและพยาบาลในบ้าน
5.9.4) ก่อตั้งห้องสมุดประชาชนและส่งเสริมประชาชนให้อ่าน
5.9.5) หยิบยื่นรายวิชาไม่คิดมูลค่าเพื่อผู้ใหญ่และเด็ก
5.9.6) สอนและอบรมและแนะนำเรื่องเพศและความเป็นสามีภรรยา
5.9.7) อธิบายอานิสงส์และความมีเกียรติของชีวิตในชนบท
5.9.8) หนุนให้รักและบริการครอบครัวญาติหมู่บ้านและประเทศไทย
5.9.9) การเพาะปลูกพืชสวนและไร่ปศุสัตว์ให้ตั้งอาหารเพื่อหมู่บ้านสำหรับเด็กและเพื่อคนยากจน

5.10) ทำงานวิจัย การพัฒนา ชนบท เกี่ยวกับ เช่น
5.10.1) ภาวะจริง
5.10.2) ปัญหาสำคัญที่สุด
5.10.3) การกระทำใดที่เป็นประโยชน์มากที่สุด
5.10.4) รูปแบบ และระบบเหมาะสมและอุปถัมภ์ สำหรับ การสร้างบ้านและ การกสิกรรมในหมู่บ้านของเรา
5.10.5) โอกาสสำหรับประชากรของหมู่บ้าน ที่ ตามกฎหมาย และไม่ทำให้สุขภาพ อยู่ในอันตรายเป็นต้น

5.11) ประกาศโดยตัวพิมพ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสื่อภาพยนตร์และชนิดอื่นๆเพื่อคนบ้านนอก

5.12) สอนสัมมนาในประเทศไทยและต่างประเทศเรื่อง
5.12.1) ชีวิตชนบทและความเจริญชนบท และเรื่องที่ช่วยสำหรับนั้นเช่นดำเนินการกิจการหรือการขัดแย้งหรือหนี้สินเป็นต้น
5.12.2) ความเป็นสามีภรรยา
5.12.3) สำหรับเด็กและวัยรุ่นเรื่องเพศการไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน
5.12.4) สำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ เรื่อง ความเจริญ ประจำตัว

5.13) เรี่ยไรเงิน เพื่อ ช่วยเหลือคนยากจนในประเทศไทยและต่างประเทศ (เราชำระค่าการโอน)

5.14) การต่างๆในหมู่บ้านนี้สำหรับเด็กตามแนวทางของคริสต์ศาสนาแต่ความช่วยเหลือไปโดยไม่ขึ้นอยู่กับชาติพันธุ์หรือศาสนาหรือชนชาติไม่มีความช่วยเหลือเพื่อว่าคนที่รับความช่วย เหลือจะเปลี่ยนไปคริสเตียน

5.15) ช่วยคนเพื่อว่าคนนั้นสามารถช่วยตัวเองหรือคนอื่นอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

5.16) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

เมื่อปี 2007/๒๕๕๐ พระเจ้าได้ให้นิมิตแก่คุณคริสติน่าเกี่ยวกับการสร้างหมู่บ้านสำหรับเด็กยากไร้ นิมิตนี้ยังคงเติบโตและพัฒนาขึ้นนับแต่เวลานั้นจนถึงขณะนี้ ( http://egdt.de/5305-tadagra-kaufen-42976/ กุมภาพันธ์ 2014/๒๕๕๗ ) โดยเรามีนิมิตดังนี้คือ:

มีคริสตจักรขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในศูนย์กลางของหมู่บ้าน มีอาคารต่าง ๆ ปลูกอยู่รอบคริสตจักร คือ บ้านสำหรับเด็กอ่อน, บ้านสำหรับครอบครัว 13 หลัง , สนามเด็กเล่น สถานเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนประถมศึกษา สถานฝึกหัดงานอาชีพ โรงพยาบาลเด็ก หน่วยแพทย์ดูแลรักษาผู้ป่วยนอก ไร่นาเพาะปลูกอาหารเพื่อการบริโภคภายในชุมชน
หมู่บ้านของเรามีเป้าหมายคือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ ยากไร้ ดังนี้

  • เด็กอ่อน
  • เด็กและเยาวชน
  • ผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ โดยที่ครอบครัวของเขาไม่สามารถดูแลได้ในช่วงเวลากลางวัน
  • ผู้ที่ตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ

เรามีแผน สำหรับเด็กวัยรุ่นโดยเฉพาะ เป็นเวลา 3 เดือน ในการมาเรียนรู้เรื่องราวของพระเจ้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในชีวิตการแต่งงาน หรือการประกอบอาชีพ
หมู่บ้านนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นโครงการนำร่อง โดยต้องการให้เป็นชุมชนที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้จากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเอง ซึ่งจะตั้งอยู่ตามชนบทที่ยากจนที่มีอยู่ทั่วเอเชีย
เราตั้งใจจะผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อประโยชนแก่ประชาชนในท้องถิ่นนั้น โดยเฉพาะต่อคริสเตียนที่นั่น

—-

ในปี http://kwiaciarnia-lodyga.pl/73937-preis-sildaristo-100mg-39906/ 2018/๒๕๖๑ เราเตรียมมูลนิธิสำหรับการของเรา ในข้อบังคับของมูลนิธิมีวัตถุประสงค์ของมูลนิธิดังต่อไปนี้

ข้อที่ 5. มูลนิธิมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
5.1) สนับสนุน คริสตจักรนานาชาติฟิลาเดลเฟียลุ่มสุ่ม
5.1.1) นมัสการ และอธิษฐานคริสเตียน
5.1.2) การสั่งสอนคริสเตียน
5.1.3) งานคริสเตียนกับเด็กและวัยรุ่น
5.1.4) คำปรึกษาคริสเตียน
5.1.5) ดนตรีคริสเตียน
5.1.5.1) แต่งเพลง คริสเตียนในภาษาไทย
5.1.5.2) แปลเพลง คริสเตียนดีจากภาษาต่างประเทศ เข้าภาษาไทย
5.1.5.3) ส่งเสริม คนคริสเตียนอื่นให้แต่ง ดนตรีคริสเตียน
5.1.5.4) พิมพ์โฆษณา ดนตรีคริสเตียน

5.2) ส่งเสริม ศิลปะคริสเตียนชนิดอื่น วาดเส้น วาดรูป แกะสลัก ถ่ายภาพ เป็นต้น

5.3) ประกาศโดยตัวพิมพ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสื่อภาพยนตร์และชนิดอื่นๆที่ช่วยเพื่อชีวิตคริสเตียนและพันธกิจคริสเตียน

5.4) สอนสัมมนาในประเทศไทยและต่างประเทศเรื่องศาสนาคริสต์

5.5) สร้างหมู่บ้านสำหรับเด็ก ซึ่งหมู่บ้านสำหรับเด็กนี้มีจุดประสงค์ที่จะให้
5.5.1) ครอบครัวที่รักและเอาใจใส่พวกเขา
5.5.1.1) ถ้าหากว่า พ่อแม่ตายแล้วก็ดี ไม่สามารถดูแล หรือไม่อยากก็ดี
5.5.1.2) กล่าวโดยเฉพาะเด็กพิการหรือเด็กที่มีปัญหาใหญ่ ในการประพฤติก็ดี ในอารมณ์สะเทือนใจก็ดี
5.5.2) สำหรับเด็กเช่นกัน จึงจำต้องเป็นโรงเรียนพิเศษจำเป็น โดยการอนุญาตจากประเทศ และ ความร่วมมือ ดี กับการบริหารแห่งรัฐ
5.5.3) เราจะให้การฝึกงาน บ้างบางชนิด
5.5.4) เด็กในหมู่บ้านอายุแรกเกิดถึงมีวุฒิภาวะ

5.6) หมู่บ้านสำหรับเด็กนี้เป็นแผนนำร่องสำหรับชาวบ้านในชุมชนชนบทเอเซีย ตะวันออกเฉียงใต้เพื่อว่าตั้งธำรง และจัดการได้โดยวิธีการของตัวเองเท่านั้น

5.7) ช่วย คนอื่น โดย
5.7.1) การเก็บรักษา เวลากลางวันหรือ หามรุ่งหามค่ำ สำหรับคนล้มหมอนนอนเสื่อที่ไม่มีคนอื่นที่ช่วย
5.7.2) การพัก ฟรีการให้คำปรึกษา และคำอธิษฐาน สำหรับคนในฉุกเฉิน
5.7.3) ที่อยู่ สำหรับคนอายุมากที่ไม่มีญาติ

5.8) เตรียม วัยรุ่น สำหรับชีวิต ในครอบครัว และอาชีพโดยจัดสรร เวลา 3เดือนเพื่อพระเจ้า ในหมู่บ้านเด็ก

5.9) ให้บริการแก่ประชากรท้องถิ่นโดย
5.9.1) ช่วยเหลือคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
5.9.2) สนับสนุนมัธยมศึกษาตอนปลายของเด็กจากครอบครัวยากจน
5.9.3) ปฐมพยาบาลและพยาบาลในบ้าน
5.9.4) ก่อตั้งห้องสมุดประชาชนและส่งเสริมประชาชนให้อ่าน
5.9.5) หยิบยื่นรายวิชาไม่คิดมูลค่าเพื่อผู้ใหญ่และเด็ก
5.9.6) สอนและอบรมและแนะนำเรื่องเพศและความเป็นสามีภรรยา
5.9.7) อธิบายอานิสงส์และความมีเกียรติของชีวิตในชนบท
5.9.8) หนุนให้รักและบริการครอบครัวญาติหมู่บ้านและประเทศไทย
5.9.9) การเพาะปลูกพืชสวนและไร่ปศุสัตว์ให้ตั้งอาหารเพื่อหมู่บ้านสำหรับเด็กและเพื่อคนยากจน

5.10) ทำงานวิจัย การพัฒนา ชนบท เกี่ยวกับ เช่น
5.10.1) ภาวะจริง
5.10.2) ปัญหาสำคัญที่สุด
5.10.3) การกระทำใดที่เป็นประโยชน์มากที่สุด
5.10.4) รูปแบบ และระบบเหมาะสมและอุปถัมภ์ สำหรับ การสร้างบ้านและ การกสิกรรมในหมู่บ้านของเรา
5.10.5) โอกาสสำหรับประชากรของหมู่บ้าน ที่ ตามกฎหมาย และไม่ทำให้สุขภาพ อยู่ในอันตรายเป็นต้น

5.11) ประกาศโดยตัวพิมพ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตสื่อภาพยนตร์และชนิดอื่นๆเพื่อคนบ้านนอก

5.12) สอนสัมมนาในประเทศไทยและต่างประเทศเรื่อง
5.12.1) ชีวิตชนบทและความเจริญชนบท และเรื่องที่ช่วยสำหรับนั้นเช่นดำเนินการกิจการหรือการขัดแย้งหรือหนี้สินเป็นต้น
5.12.2) ความเป็นสามีภรรยา
5.12.3) สำหรับเด็กและวัยรุ่นเรื่องเพศการไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนการแต่งงาน
5.12.4) สำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่ เรื่อง ความเจริญ ประจำตัว

5.13) เรี่ยไรเงิน เพื่อ ช่วยเหลือคนยากจนในประเทศไทยและต่างประเทศ (เราชำระค่าการโอน)

5.14) การต่างๆในหมู่บ้านนี้สำหรับเด็กตามแนวทางของคริสต์ศาสนาแต่ความช่วยเหลือไปโดยไม่ขึ้นอยู่กับชาติพันธุ์หรือศาสนาหรือชนชาติไม่มีความช่วยเหลือเพื่อว่าคนที่รับความช่วย เหลือจะเปลี่ยนไปคริสเตียน

5.15) ช่วยคนเพื่อว่าคนนั้นสามารถช่วยตัวเองหรือคนอื่นอย่างมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

5.16) ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด