บ้านใจใหญ่รัก (บ้านที่1, 2008 – 2011, ตั้งแต่ 2017)

bad res คริสติน่าเริ่มทำงานเพื่อ ประเทศไทย ในบ้านนี้ในธันวาคม 2551/2008 และอาศัยอยู่ ที่นี้ถึง 2553/2010. ย้ายที่อยู่ ใปบ้านที่2 และเราใช้ บ้านนี้อีก 1 ปี เพื่อเด็ก ใน 2560/2017 เราเช่า ใหม่ บ้านนี้ และเรียก บ้านใจใหญ่รักเตือนใจ พระทัย ใหญ่พระเจ้าที่ทรงรัก การปรับปรุงปัจจุบัน เกือบจะ เสร็จ เปิด ตอน วันเสาร์ เวลาก่อนเที่ยง เพื่อเด็ก ตอน วันศุกร์ 2สัปดาห์ให้1ครั้ง เราให้ อาหาร สบู่ และ ผงซักฟอก แก่ คน ยากจน ของ หมู่บ้าน ตั้งแต่ วันที่ 20 พ.ค. 2561/2018 เรา มีการ นมัสการ ตอนวันอาทิตย์ ห้าโมงเย็น

31001 In diesem Haus begann alles am 30.12

ในบ้านนี้คริสติน่าเริ่มทำงานเพื่อ ประเทศไทยตอนวันที่ 29 ธ.ค. 2551/2008

31000 Erster großer Kindertag

วันเด็กวันแรก


วันคริสต์มาส 2552/2009


ใน ปี 2560/2017 เราเช่า ใหม่ บ้านนี้ และ ฟื้นฟู

ตั้งแต่ วันที่ 20 พ.ค. 2561/2018 เรามีการนมัสการตอนวันอาทิตย์ ห้าโมงเย็น

ห้องครัว :


ห้องน้ำมีนอกบ้านอีก 1 ห้องสำหรับเด็กใปเสียแลว ……


… การปรับปรุงเกือบจะเสร็จ…


… เพื่อใช้ได้