2018

https://diabetesfrees.com/ We needed a lot of effort and time to get an extension of Reiner’s work permit as a missionary and ourvisa for one additional year.

price of paxlovid in malaysia horrendously Op de staatskinderdag op 12. 1. 18 boden we gefrituurde gehaktballen aan in onze basisschool. De 19 kg werden allemaal meegenomen.

ciprofloxacin ophthalmic price We kregen weer een huurcontract over 3 jaar voor huis 2 en 3. Omdat Khun Oth zijn velden niet meer wilde of kon bewerken, is nu het hele terrein van ons en mogen we planten of bouwen wat we willen. We hebben een groot aantal fruitbomen en ananassen geplant om voor onszelf en de armen te kunnen zorgen.

https://mmshomes.com/258-paxlovid-medication-guide-81859/ Om ons huis te ontlasten bouwde Khun O een schuur naast ons huis 2, die dient als opslagruimte voor tuingereedschap, recyclagemateriaal en andere zaken.

https://technolojist.com/47379-price-of-paxlovid-in-singapore-91680/ Christine’s fondsenwerving gaat door. Een groot project is nu het werk van een Pakistaan die zorgt voor christenen die vanwege hun schulden als slaven in een steenfabriek moeten werken. Een contact met een oude vriendin leidde ertoe dat ze nu arme schoolkinderen in Nepal steunt.

cost of metformin er Medio januari 2018 kreeg Christine haar tweede hartaanval toen ze na een routinecontrole in het Sai Yok-ziekenhuis lag. Na 3 dagen in het ziekenhuis had ze iets minder dan een week om naar het grote provinciale ziekenhuis in Kanchanaburi te gaan, waar ze een betere diagnose van haar hart kreeg en van medicatie veranderde. De nieuwe medicijnen werken beter. Reiner verbleef bij Christine in beide ziekenhuizen, want normaal gesproken zorgen de verpleegkundigen in Thailand alleen voor de medische aspecten en moeten de nabestaanden voor de rest van de zorg instaan. In het begin was ze vrij zwak, maar in de weken daarna nam haar kracht weer toe. Vanwege haar hartzwakte moest Christine in een verpleegbed met een steile rugleuning slapen, dat we cadeau kregen en in onze woonkamer zetten. Met dit bed was het niet mogelijk om tot in de herfst buiten de stad te overnachten en om meerdaagse tochten te maken. Door de verminderde kracht van Christine moesten we de geplande aanwezigheid 3 middagen per week in huis 1 opgeven. Het blijkt steeds vaker dat iemand anders de kinderen en het jeugdwerk op verantwoorde wijze moet overnemen. We zijn erg dankbaar voor de actieve hulp van een echtpaar, Khun O en Khun Fon, die in de tuin en het gebouw werken en met ons gaan winkelen, en voor een vrouw die ons in het huishouden helpt. In de loop van oktober en november kreeg Christine veel meer kracht en een veel betere kwaliteit van leven. De rugleuning van het verpleegbed kon veel platter worden gezet, zodat het bezoek aan het CTTM Church Camp in oktober weer mogelijk was.

In de kliniek hebben we samen nagedacht over hoe de dagopvang voor bedlegerige patiënten eruit zou kunnen zien. Met dit programma is Reiner direct vanuit het ziekenhuis naar de administratie van onze provincie gegaan om te verduidelijken in hoeverre een dergelijk programma in overeenstemming is met de eisen van de overheid. Een ambtenaar daar nam de tijd om uit te zoeken wat we van plan waren en beval ons uiteindelijk aan om een brief te schrijven aan de gouverneur waarin we zeggen wie we zijn, wat we willen en wat we van plan zijn. Hij raadde aan om een stichting te registreren. Reiner overhandigde deze brief twee weken later en sprak met een andere ambtenaar daar, die vervolgens een brief schreef als antwoord, waarin ons werd meegedeeld dat er een stichting zou worden opgericht. Contactpersoon hiervoor was onze Amphoe. Reiner ging erheen en kreeg een lijst met de eisen voor de oprichting van een stichting in Thailand. We hebben besloten om de stichting zelf aan te vragen. We hebben de doelstellingen van de stichting zo gedefinieerd dat ze al ons werk bestrijken. Dit zijn de ondersteuning van onze kerk, ons geplande kinderdorp, christelijke interkerkelijke activiteiten en sociale diensten in ons dorp en diensten voor de plattelandsbevolking in het algemeen. Het is voor ons belangrijk dat deze activiteiten en vooral het kinderdorp op de lange termijn worden ondersteund, vooral door lokale christenen.

In overleg met Christine in Thai heeft Reiner vervolgens de doelstellingen van de stichting, de statuten van de stichting en alle benodigde documenten voor de aanvraag van de erkenning van de stichting opgesteld. Khun Arun, Khun Paeng en haar moeder Khun Oranuth, allen van Jeugd met een Opdracht (YWAM) Kanchanaburi, kwamen overeen om samen met ons het stichtingsbestuur te vormen en de documenten te beoordelen. Op de oprichtingsvergadering van 25 juni 2018 is het bestuur gekozen en zijn de statuten van onze Stichting goedgekeurd. In Thailand heeft een stichting een stichtingskantoor nodig met toestemming van de verhuurder. Omdat we deze toestemming niet konden krijgen voor onze huizen 1, 2 en 3, zijn Khun O en Khun Fon overeengekomen om het stichtingskantoor aan hun huis toe te voegen. We vierden de officiële inauguratie op 2 november 2018. Het bleek heel mooi te zijn.

Khun Aew, die al lang eerder was geweest en die zelfs weer kon werken, en die dagelijks in de Bijbel las en bad, stierf na 15 dagen ziekte op 7 juli 2018.

Sinds 20 mei vieren we onze dienst zondag om 17 uur in huis 1 in plaats van huis 2, omdat we hoorden dat de mensen uit het dorp niet naar huis 2 durven te gaan uit angst voor onze honden en omdat Christine’s verzorgingsbed veel ruimte inneemt in de woonkamer, die ook dienst deed als dienstkamer. Reiner leidt de dienst en begeleidt het zingen op het keyboard. We houden onze preken in het Thais, tot nu toe meestal Reiner, van tijd tot tijd Christine. Er komen nogal wat kinderen en tieners langs. We moedigen hen zeer aan om Jezus Christus in hun leven te nemen, om hun eigen relatie met God te hebben, om te accepteren wat God voor hen heeft voorbereid, om te danken en om te bidden voor zichzelf en anderen. We willen dat ze klaar zijn om hun eigen bijdragen te geven in de dienst. We willen dat ze afhankelijk worden van God en niet van ons. We willen dat ze leren rekenen op de overwinning van Jezus en Zijn kracht van vandaag.

Khun Paeng van YWAM nam zaterdag de kinderlessen over.

Reiner bleef ook de taal leren, met name de woordenschat. Zijn Thai is aanzienlijk verbeterd.

Hij werkte aan wat het Nieuwe Testament zegt over het leven in Christus. Hij schreef kleine geschriften die vooral nuttig zijn voor arme christenen. We willen korte begrijpelijke teksten over het christelijk onderwijs en het christelijk leven op gelamineerde kaarten publiceren. Uiteindelijk zal dit resulteren in een uitgeverij die schrijft voor mensen met een laag opleidingsniveau en die niet gewend zijn aan het lezen van boeken, volgens het motto “uit het dorp voor het dorp”. Misschien is ons programma dan wel waardevol voor de plattelandsbevolking in de 3e wereld in Zuidoost-Azië en daarbuiten.

De Heilige Geest heeft ons nieuwe liedjes gegeven. Voor onze diensten hebben we een zangboek in het Thais samengesteld. Reiner heeft al onze liedjes op onze website gezet en gereviseerd.

Het kostte veel moeite en tijd om de werkvergunning van Reiner en onze visa voor nog een jaar te verlengen.

*** Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie) ***