2017

ciprofloxacin bestellen Cà Mau We hadden zoveel kracht gekregen dat we van 23.12.2016 – 20. 1. 2017 en 2. – 28. 2017 een vier weken durende outreach naar India konden doen, waar we diepgaand inzicht kregen in de situatie van de Dalits en veel hebben gepredikt. Hulp en steun voor christenen en voor de armen in de derde wereld zijn belangrijk voor ons. Christine doet aan fondsenwerving voor speciale projecten in Pakistan en India. Hiervoor dragen wij de transferkosten en de administratiekosten. We denken na over hoe het christelijk leven en de christelijke prediking er onder deze omstandigheden uit moeten zien. Het is voor ons belangrijk om mensen te helpen op God te vertrouwen en ze onafhankelijk te maken van hulp uit het buitenland.

https://ruedabucz.pl/58883-propecia-93/ In India hadden we door een telefoontje van onze medewerkers vernomen dat Sarot Pukrot, de voormalige burgemeester van Ban Kaosamchan, aan wie Christine haar eerste huis had gehuurd, was overleden. Na onze terugkeer hebben we een condoleancebezoek gebracht aan zijn weduwe. Het bleek dat ze bereid was om ons dit huis weer te verhuren, en die beslissing hebben we meteen genomen.

orlistat hexal 60 mg kaufen Kotli Lohārān Het nieuwe huis heet Ban Dschaijairak, wat verwijst naar het grote (jai) hart (dschai) van God die liefheeft (rak). Het kreeg een nieuwe veilige elektrische installatie door een elektricien en werd verder zeer goed en grondig uitgebouwd door onze medewerkers Khun O en Khun Fon. Een vervallen buitentoilet voor kinderen werd verbouwd en er werd een warme keuken aan het huis toegevoegd.

alli tabletten online bestellen doubly In het nieuwe huis is er elke zaterdag van 10 uur ’s ochtends tot en met de lunch een kindermorgen, op zaterdag elke 2 weken is er een verdeling van voedsel en schoonmaakmiddelen aan arme mensen in het dorp, en (dit is nieuw) op 3 middagen per week is het huis ’s middags elk 3 uur open voor mensen die langs willen komen of met ons willen praten, of voor kinderen die hier hun huiswerk willen maken. Dit betekent dat we het kinder- en maatschappelijk werk en het daarvoor benodigde materiaal naar het nieuwe huis hebben verhuisd en dat ons huis dus erg opgelucht is en meer een retraite voor ons is.

https://schloss-hagen.de/8270-disulfiram-antabus-kaufen-53247/ Khun Somdjit, de vader van Khun Fon, die ons huis 3 had verbouwd, is op 11 maart overleden en op 16 maart begraven. In de weken daarvoor moest hij vaak naar het ziekenhuis worden gebracht en 5 dagen na zijn dood lag de kist in huis en was er elke avond een evenement met een groep boeddhistische monniken. Daarna was onze medewerkers erg uitgeput.

We kregen een nieuwe werkvergunning en visa tot 21 december 2018.