visie

https://nsyc.de/82946-cialis-20mg-4-stück-preisvergleich-18659/ Het begon allemaal met Christine die in 2007 een visie kreeg voor een kinderdorp. Deze visie is de afgelopen jaren veranderd en uitgebreid. In  https://wiebkepeper.de/36801-diflucan-rezeptfrei-kaufen-10466/ April 2016 presenteerde onze visie zich als volgt:

http://factionfilm.de/7775-lasix-rezeptfrei-kaufen-3042/ In het midden van het dorp staat een grote kerk. Alle gebouwen van het dorp zijn gegroepeerd rond de kerk. Ze zijn een Baby Huis, 13 Familiehuizen, kleuterschool, kleuterschool, basisschool en middelbare school, opleidingsbedrijven, een medische Outepatiënt Kliniek en een kinderziekenhuis. Er is ook een zelfvoorzienende landbouwsector.

Het doel van ons dorp is om mensen in nood te helpen:

  • baby’s,
  • Kinderen en jongeren.
  • bedlegerige mensen die niet door familieleden verzorgd kunnen worden,
  • Personen in crisis.

We zijn van plan om jongeren „drie maanden gereserveerd voor God“ aan te bieden als voorbereiding op hun volwassen leven in het huwelijk en op het werk.

We willen ons dorp zo inrichten dat soortgelijke projecten van arme dorpen op het Aziatische platteland op eigen kracht kunnen worden opgebouwd en op lange termijn kunnen worden onderhouden en ondersteund.

We willen Schriften uitgeven die de mensen in het dorp en vooral de christenen daar moeten helpen.

In  levitra per nachnahme bestellen 2018 hebben we een stichting voor ons werk voorbereid. In augustus 2018 hebben we de registratie van onze stichting aangevraagd bij de gouverneur van de provincie Kanchanaburi. In het reglement van deze stichting schrijven we onze intenties:

promethazin hustensaft kaufen Puerto Vallarta Doelstellingen van de Stichting

§ 5. de stichting beoogt het volgende:
5.1) Ter ondersteuning van Philadelphia Church International Lum Sum voor:
5.1.1) Christelijke diensten en gebeden
5.1.2) Christelijk onderwijs
5.1.3) Christelijk kinder- en jeugdwerk
5.1.4) Christelijke pastorale zorg
5.1.5) Christelijke muziek:
5.1.5.1) Het componeren van christelijke liederen in het Thais
5.1.5.2) Vertaling van goede christelijke liederen in het Thais
5.1.5.3) Andere christenen aanmoedigen en helpen om christelijke muziek te componeren
5.1.5.4) Uitgave van christelijke muziek

5.2) Bevordering van andere christelijke kunsten, zoals tekenen, schilderen, beeldhouwen en fotografie

5.3) Het publiceren van materiaal in drukwerk, internet, massamedia, films en op andere manieren die nuttig zijn voor het christelijke leven en de christelijke bediening.

5.4) Het houden van cursussen en seminars over de christelijke religie in Thailand en in het buitenland

5.5) Het bouwen van een dorp voor kinderen. Dit kinderdorp heeft de volgende doelen:
5.5.1) In dit dorp moeten kinderen een liefdevol en zorgzaam gezin hebben.
5.5.1.1) als de ouders zijn overleden of niet in staat of niet bereid zijn om voor hun kind te zorgen,
5.5.1.2) vooral als het kind gehandicapt of geestelijk gestoord is of gedragsproblemen heeft.
5.5.2) Voor dergelijke kinderen is een speciale school nodig, die we met toestemming van de staat en in nauwe samenwerking met de verantwoordelijke overheidsinstanties willen oprichten en exploiteren.
5.5.3) Wij willen een beroepsopleiding voor verschillende beroepen aanbieden.
5.5.4) De leeftijd van de kinderen gaat van pasgeborene tot volwassene.

5.6) Dit kinderdorp moet als proefproject worden gebouwd en geëxploiteerd, zodat het door arme dorpen in heel Zuidoost-Azië alleen met hun eigen beperkte middelen aan hun eigen situatie kan worden aangepast, gebouwd en bestuurd.

5.7) Hulp in het kinderdorp voor mensen die van buitenaf komen:
5.7.1) Dagopvang of 24-uurs verzorging voor bedlegerige mensen die door niemand worden geholpen,
5.7.2) gratis huisvesting, rust, begeleiding en gebed voor mensen in een crisissituatie
5.7.3) Ruimte voor ouderen zonder familie.

5.8) 3 maanden gereserveerd voor God in het kinderdorp voor jongvolwassenen als voorbereiding op het leven in het gezin en op het werk

5.9) Hulp voor onze plaats door:
5.9.1) Steun voor mensen die niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien
5.9.2) Ondersteuning van het secundair onderwijs voor kinderen uit zeer arme gezinnen
5.9.3) Eerste hulp en thuiszorg,
5.9.4) Het bouwen van een bibliotheek in het dorp en het aanmoedigen van de mensen in het dorp om te lezen
5.9.5) gratis cursussen voor volwassenen en kinderen
5.9.6) Onderwijs en begeleiding op het gebied van seksualiteit en het huwelijk
5.9.7) de mensen de waarde en de waardigheid van het leven op het platteland laten zien
5.9.8) Mensen aanmoedigen om hun familie, familie, dorp en het Koninkrijk Thailand lief te hebben en te dienen.
5.9.9) Ontwikkeling van de land- en tuinbouw en de veeteelt voor de behoeften van het kinderdorp en voor de verzorging van de behoeftigen,

5.10) Onderzoek naar plattelandsontwikkeling:
5.10.1) De reële situatie op het platteland
5.10.2) De centrale problemen daar
5.10.3) De meest effectieve hulp voor de situatie daar
5.10.4) Adequate en nuttige manieren in de bouw en de landbouw in onze regio
5.10.5) Betere wettelijke en gezonde manieren voor de lokale bevolking om hun inkomen te verhogen

5.11) het publiceren van materiaal in gedrukte vorm, op het internet, in de massamedia, in films en op andere manieren die nuttig zijn voor de plattelandsbevolking

5.12) Er worden onderwijseenheden en seminars gehouden in Thailand en in het buitenland:
5.12.1) Leven en ontwikkeling op het platteland en nuttige onderwerpen voor het platteland, bijv. projectbeheer, omgaan met conflicten, omgaan met schulden
5.12.2) Huwelijksseminars
5.12.3) Seminars voor kinderen en jongeren over de preventie van seks voor het huwelijk
5.12.4) Seminars voor jongeren en volwassenen voor persoonlijke ontwikkeling

5.13) Het verzamelen en doorsturen van giften om arme mensen in Thailand en in het buitenland te steunen. (Wij dragen persoonlijk de kosten van de overschrijving en de administratiekosten).

5.14) Alle activiteiten worden op een christelijke manier uitgevoerd, maar er wordt hulp geboden, ongeacht ras, religie of nationaliteit. Hulp wordt nooit gegeven in de verwachting van financieel gewin of dat degenen die geholpen worden christenen worden.

5.15) Er wordt hulp geboden om mensen in staat te stellen zichzelf en anderen te helpen.

5.16) Wij streven in geen geval politieke doelstellingen na.