over ons

https://wiebkepeper.de/25834-preis-prednisolon-50-mg-27312/ Photo: Rosemhel Remo Panganiban. Gebruikt met vriendelijke toestemming

lanrektan 20 mg bestellen Pokaran

Nyūzen apomeds sildenafil preis https://schenk-architekt.de/23789-tadalafil-10mg-kaufen-32328/ Dit is wat belangrijk is voor ons beiden:
God was vanaf het begin, voordat al het andere begon. Hij schiep de hele wereld, alles wat zichtbaar en onzichtbaar is, door Jezus, Zijn Zoon. Jezus is degene die alles in stand houdt door Zijn krachtige Woord.

zithromax Yashan De mensen die God in liefde had geschapen, zijn in opstand gekomen tegen God en hebben zichzelf en de wereld opengesteld voor machten van vernietiging. Omdat God van mensen houdt, stuurde Hij Jezus, Zijn Zoon, deze wereld in. Hij ging de mensheid binnen met al zijn beperkingen en gevaren, maar bleef altijd trouw aan God. Zelfs zonder de schuld nam Hij de schuld van alle mensen en de vreselijke gevolgen daarvan op zich en stierf voor ons daardoor. God heeft Jezus uit de dood opgewekt om het werk van Jezus te bevestigen en de dood te verslaan. God gaf Jezus het hoogste gezag in de hele kosmos, hoog boven alle bevoegdheden en autoriteiten die hier nog steeds bestaan.

God biedt nu alle mensen de mogelijkheid om zich te bekeren van hun slechte wegen en om hun vertrouwen te stellen in wat God ons in Jezus aanbiedt:
a) Bevrijding van schuld en van hun slechte gevolgen voor ons leven, zoals afscheiding van God, vervloekingen van allerlei aard, ziekte en dood en het onvermogen om goed genoeg te leven.
b) We ontvangen de positieve effecten van Jezus‘ leven en dood voor ons: vrede met God, het behagen van God en het mogen staan in een liefdevolle relatie met God, als onze Vader,
c) God geeft ons zijn Geest, de Heilige Geest, die in ons woont, die ons bijstaat en waarschuwt en ons leven verandert, zodat we graag doen wat God wil dat we doen. In het bijzonder is door de Heilige Geest de liefde van God in ons hart uitgegoten, en we moeten die alleen maar uitstralen naar degenen die ons ontmoeten.
d) We worden organisch verbonden met Jezus en worden deel van een groot organisme, verbonden met Jezus op dezelfde manier als de leden van ons lichaam verbonden zijn met ons hoofd. Aan de ene kant betekent deze verbinding dat Jezus door ons spreekt, handelt en liefheeft: niet wij zijn het die iets voor Jezus doen, maar Hij handelt door ons. Aan de andere kant betekent het dat ons hart het moeilijk vindt om te doen wat zijn hart nodig heeft en dat we ons verheugen in wat zijn hart verheugt. Christus is verheven boven alle machten en autoriteiten, en wij zitten met Hem op de troon en regeren met Hem. Ook nu nog hebben we een aandeel, zij het onzichtbaar, in de glorie en de kracht van Jezus. De dag zal komen dat de glorie van Jezus zichtbaar wordt voor de hele wereld. Dan worden we met Hem zichtbaar in glorie. Op dat moment zal er niets belangrijks nieuws worden toegevoegd, alleen wat er al eerder is geweest zal zichtbaar worden.
e) Onze roeping gaat veel verder dan het aardse. Ons leven hier op aarde duurt slechts een beperkte tijd en is een korte en relatief beperkte praktijk in onze bediening. Daarom zal degene die alleen maar aardse doelen heeft en de school vermijdt die God ons geeft met het leed dat Hij in ons leven toelaat, alleen maar ruïneren als al dit aardse dingen zullen vergaan. Maar degene die in eenheid met God leeft en zich door Hem laat geven, kan alle aardse dingen in grote rust loslaten, omdat hij weet dat hij door God gegeven is. Zo hoeft hij niet meer bang te zijn voor de dood, omdat hij weet dat hij veilig is in de liefde van God, en wat hij dan zal ontvangen en zien is veel beter dan wat dan ook hier op aarde.

God is goed en wil het goed met ons doen, Hij is almachtig en heeft alles onder controle, en Hij heeft het inzicht en weet wat nodig is en wat nu het beste is. Daarom willen we beschikbaar zijn voor God, zodat Hij via ons alles kan doen wat Hij wil, wanneer Hij het wil, hoe Hij het wil en waar Hij het wil.
We vertrouwen erop dat God ons alles geeft wat we nodig hebben: de levering van materiële zaken, maar ook de bereidheid om de wil van God en Zijn liefde voor allen die ons ontmoeten te doen.
We willen één zijn met iedereen met wie Jezus één is en we willen iedereen liefhebben die Hij liefheeft.
Jezus bad dat zij die in Hem geloven één zouden zijn met elkaar zoals Hij één is met de Vader. (Joh. 17, 20.21). Dit is waar we voor leven.
We willen niet ons koninkrijk opbouwen, maar Gods koninkrijk, niet onze glorie zoeken, maar Gods glorie, en we verheugen ons met heel ons hart als God anderen zegent.
We hebben ervaren dat God mensen uit hopeloze situaties heeft gehaald en hun leven heeft bevrijd en opnieuw heeft veranderd. Wij geloven dat hij dit kan doen voor alle mensen in nood en voor elk probleem. God houdt heel veel van alle mensen, en Hij wil hen zo graag helpen, en Hij wil en kan hen helpen, als ze dat maar aan Hem toelaten.